De yogalessen geef ik op verschillende locaties, te weten:

Warns
Op maandag om 19.30 uur. In het dorpshuis de Treffe,  Himmelumerdyk 2c.
De kosten hier zijn 12 euro per les. Wij beginnen weer op maandag 8 januari 2024.

Koudum
Op donderdag 19.30 uur, in “op e Hichte”.
De kosten hier zijn 12 euro per les. Wij beginnen op donderdag 25 januari 2024.

Qi gong en meditatie
Op zaterdag 18 februari en zaterdag 18 maart 2023. In “op e Hichte” te Koudum. We beginnen 10 uur en de kosten zijn 12,50 euro.

Op alle locaties is er, bij voldoende animo, de mogelijkheid om nieuwe groepen te starten. Ook is het mogelijk om tijdens het seizoen in te stromen.

Het is prettig om makkelijk zittende kleding te dragen. Neem ook een handdoek mee waarop je kan liggen en een dekentje om onder te liggen tijdens de ontspanningsoefening. Meditatiebankjes, stoeltjes en matjes zijn aanwezig.

Individuele lessen
Ook is er de mogelijkheid tot het volgen van individuele lessen, wanneer het niet lukt om aan een groepsles deel te nemen door bv. ziekte of handicap. Dan kunnen we in overleg een tijdstip afspreken. De kosten van een individuele les zijn 50 euro.

Coaching
De begeleidingsgesprekken duren gewoonlijk 5 kwartier. De kosten voor een consult bedragen 65 euro. De individuele lessen en coaching vinden plaats op de Feie van Inthiemastraat 30 te Koudum.